Produktionsprocessen

Att producera mat för hundar består av samma stränga krav på kvalitetskontroll, renlighet och hygien som vid tillverkning av mat för dig och mig. Tack för att det är så. Vi ställer mycket höga krav på oss själva i hela produktionsprocessen från råmaterial till våra produkter är i butikerna. Vom og Hundemat har ett gott samarbete med experter på NMBU som har genomfört flera studier på den hygieniska och näringsmässiga kvaliteten. Förutom våra egna tester och analyser får vi besök av myndigheten för livsmedelssäkerhet, som verifierar att allt går rätt till. De är välkomna när som helst.

vom logo hvit

Råvaror

Våra råvaror kommer huvudsakligen från Norge. Det har alltid varit så och så ska det alltid vara. Vi har haft ett nära och gott samarbete med många norska slakterier både på land och till havs. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och tillsammans har vi utvecklat mycket goda rutiner för att säkerställa vår höga kvalitet på de råvaror vi använder.

Transport till Trøgstad

Produkterna fryses på slakteriet och levereras direkt till vår produktionsanläggning i Trøgstad. Kyckling och lax hämtas dagsfärska från lokala anläggningar. Råvarorna körs rakt in i vårt fryslager som håller -20 ° C.

Produktion

De frysta råvarorna går från fryslagret direkt till de olika produktionslinjerna. Råvarorna tinas och prover tas för att säkerställa rätt kvalitet. Därefter vägs råvarorna för att garantera lika proportioner och smak.

Recepten vi använder säkerställer hundens behov av näringsämnen. Hög vikt läggs på att energifördelningen mellan protein och fett ska vara rätt och att behovet av mineraler- och vitaminer är täckta.

Under produktionen blir råvarorna och de färdiga produkterna noggrant kontrollerade av kvalificerad personal. Alla partier blir registrerade och prover tas för att säkerställa spårbarhet. Dessutom sänds blandningarna rutinmässigt för analys av kemiska innehåll och bakterier.

Förvaring

Den färdiga produkten packas och går direkt från produktionslinjen till utgående fryslager. Total produktionstid från frysta råvaror till färdig produkt är cirka 30 minuter.

Har du frågor om vår produktionsprocess?

Kontakta oss: